OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.,

Panewnicka 65, 40-760 Katowice, woj. śląskie,

tel. (32)605-35-23, fax (32)605-35-08,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na:

Świadczenie usług przejęcia, przechowywania i udostępniania oraz niszczenia dokumentacji medycznej, kadrowo-płacowej, księgowej i przetargowej Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – s.p.z.o.z.

 

Wybrano ofertę:

 

LIBRIS POLSKA Sp. z o.o.

Ul. Powązkowska 44c,

01-797 Warszawa

Cena oferty – 23 125,76 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca uzyskał najwyższą liczbę punktów w zadanym kryterium „cena”. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w Regulaminie.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena oferty (brutto)

Liczba  przyznanych pkt

LIBRIS POLSKA Sp. z o.o.

Ul. Powązkowska 44c

01-797 Warszawa

(1)

23 125,76 zł

100,00 pkt

 

 

Zamawiający

 

p.o. Dyrektor

lek. med. Janusz Orman

 

 

Katowice, dnia: 2020-01-07