OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W  ZAKRESIE ZADANIA 1 i 3

 

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie,

Wołoska 137 ,

02-507 Warszawa, woj. mazowieckie,

tel. (022)5081809, fax (022)5081803,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Zakup usług informatycznych, dostawa sprzętu oraz oprogramowania.

 

Zadanie nr: 1

Wybrano ofertę:

Marcel Sp. z o.o.

05-220 Zielonka

Prymasa Stefana Wyszyńskiego    11

Cena oferty - 171 216.00

Zadanie nr: 3

Wybrano ofertę:

Asseco Poland SA

35-322 Rzeszów

Olchowa    14

Cena oferty - 61 500.00

 

Marcel Sp. z o.o.

Uzasadnienie wyboru:

Najkorzystniejsza  oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert, Uzasadnienie prawne: art. 92 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 91 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Asseco Poland SA

Uzasadnienie wyboru:

Najkorzystniejsza  oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert, Uzasadnienie prawne: art. 92 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 91 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Zadanie częściowe

Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa kryterium - liczba pkt

Razem

1 - Kompleksowe usługi serwisowe oraz rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu laboratoryjnego CENTRUM firmy MARCEL

Marcel Sp. z o.o.

Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11

05-220 Zielonka

1 - Cena - 60.00

2 - Czas reakcji serwisu na awarie (maksymalnie 24H) - 0.00

  60,00

3 - Zakup, wdrożenie oraz wsparcie techniczne i autorskie Portalu HR

Asseco Poland SA

Olchowa 14

35-322 Rzeszów

1 - Cena - 60.00

2 - Termin wdrożenia (max 30 dni) - 0.00

  60,00

 

 

Warszawa dnia: 2019-11-07