Znak: TZM/06/Z/2016

 

Katowice, dnia 05.09.2016 r.

 

 

 

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach – s.p.z.o.z.

ul. Panewnicka 65; 40-760 Katowice

 

ogłasza przetarg na:

 

Usługę odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych

 

1.      Ze szczegółowymi warunkami przetargu można zapoznać się w Dziale Zakupów
i Inwestycji w siedzibie Zamawiającego lub pobrać dokumentację ze strony internetowej www.ogloszenia.propublico.pl/osk_katowice

2.      Termin składania ofert: 13.09.2016 r. godz. 10:00

3.      Miejsce składania ofert: Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z..
ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice, IV Piętro - Sekretariat

4.      Termin otwarcia ofert: 13.09.2016 r. godz. 10:15

5.      Miejsce otwarcia ofert: Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.
ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice, IV Piętro – sala konferencyjna

6.      Termin związania ofertą: 30 dni.

7.      Osoba do kontaktu: Kierownik Działu Zakupów i Inwestycji – Izabela Chmiel

tel. 32/605-35-22, e-mail: zp_osk_katowice@op.pl

8.      Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści ogłoszenia oraz Regulaminu Przetargu.

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty, bez podania przyczyn.