Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 83263-2016 z dnia 2016-06-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz tonerów, tuszy i innych materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla potrzeb Okręgowego Szpitala Kolejowego s.p.z.o.z. z siedzibą w Katowicach przy ul. Panewnickiej...
Termin składania ofert: 2016-06-23

Numer ogłoszenia: 105481 - 2016; data zamieszczenia: 27.06.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 83263 - 2016 data 13.06.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 605 35 00, fax. 32 605 35 08.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: