OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.,

ul. Panewnicka 65 ,

40-760 Katowice, woj. śląskie,

tel. (32)605-35-23, fax (32)605-35-08,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Zakup i dostawę obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku.

Zadanie nr: 1

Wybrano ofertę:

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Pod Borem 18

41-808 Zabrze

Cena oferty - 7 373.16 zł

Uzasadnienie wyboru: art. 91 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - najkorzystniejsza oferta przy zadanym kryterium "cena", "jakość".

Zadanie nr: 2

Wybrano ofertę:

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Pod Borem 18

41-808 Zabrze

Cena oferty - 2 532.60 zł

Uzasadnienie wyboru: art. 91 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - najkorzystniejsza oferta przy zadanym kryterium "cena", "jakość".

Zadanie nr: 3

Wybrano ofertę:

PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.

95-200 Pabianice

Partyzancka    133/151

Cena oferty - 5 444.28 zł

Uzasadnienie wyboru: art. 91 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - najkorzystniejsza oferta przy zadanym kryterium "cena", "jakość".

Zadanie nr: 5

Wybrano ofertę:

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Pod Borem 18

41-808 Zabrze

Cena oferty - 1 080.00 zł

Uzasadnienie wyboru: art. 91 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - najkorzystniejsza oferta przy zadanym kryterium "cena", "jakość".

Zadanie nr: 6

Wybrano ofertę:

MERCATOR MEDICAL S.A.

31-327 Kraków

H.Modrzejewskiej    30

Cena oferty - 7 132.32 zł

Uzasadnienie wyboru: art. 91 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - najkorzystniejsza oferta przy zadanym kryterium "cena", "jakość".

Zadanie nr: 7

Wybrano ofertę:

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Pod Borem 18

41-808 Zabrze

Cena oferty - 2 386.80 zł

Uzasadnienie wyboru: art. 91 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - najkorzystniejsza oferta przy zadanym kryterium "cena", "jakość".

Zadanie nr: 8

Wybrano ofertę:

LOHMANN & RAUSCHER Polska Sp. z o.o.

95-200 Pabianice

Moniuszki    14

Cena oferty - 1 782.00 zł

Uzasadnienie wyboru: art. 91 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - najkorzystniejsza oferta przy zadanym kryterium "cena", "jakość".

Zadanie nr: 9

Wybrano ofertę:

OneMed Polska Sp. z o.o.

40-486 Katowice

Kolista    25

Cena oferty - 12 096.00 zł

Uzasadnienie wyboru: art. 91 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - najkorzystniejsza oferta przy zadanym kryterium "cena", "jakość".

Zadanie nr: 10

Wybrano ofertę:

OneMed Polska Sp. z o.o.

40-486 Katowice

Kolista    25

Cena oferty - 2 322.00 zł

Uzasadnienie wyboru: art. 91 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - najkorzystniejsza oferta przy zadanym kryterium "cena", "jakość".

Zadanie nr: 11

Wybrano ofertę:

LOHMANN & RAUSCHER Polska Sp. z o.o.

95-200 Pabianice

Moniuszki    14

Cena oferty - 16 416.00 zł

Uzasadnienie wyboru: art. 91 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - najkorzystniejsza oferta przy zadanym kryterium "cena", "jakość".

Zadanie nr: 12

Wybrano ofertę:

MERCATOR MEDICAL S.A.

31-327 Kraków

H.Modrzejewskiej    30

Cena oferty - 17 064.00 zł

Uzasadnienie wyboru: art. 91 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - najkorzystniejsza oferta przy zadanym kryterium "cena", "jakość".

Zadanie nr: 13

Wybrano ofertę:

LOHMANN & RAUSCHER Polska Sp. z o.o.

95-200 Pabianice

Moniuszki    14

Cena oferty - 2 230.20 zł

Uzasadnienie wyboru: art. 91 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - najkorzystniejsza oferta przy zadanym kryterium "cena", "jakość".

Zadanie nr: 14

Wybrano ofertę:

PANEP S.R.O.

ul. Brnenska 1246

665 01 Rosice u Brna

Republika Czeska

Cena oferty - 37 584.00 zł

Uzasadnienie wyboru: art. 91 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - najkorzystniejsza oferta przy zadanym kryterium "cena", "jakość".

Zadanie nr: 15

Wybrano ofertę:

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

87-100 Toruń

Żółkiewskiego    20/26

Cena oferty - 580.50 zł

Uzasadnienie wyboru: art. 91 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - najkorzystniejsza oferta przy zadanym kryterium "cena", "jakość".

Zadanie nr: 16

Wybrano ofertę:

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Pod Borem 18

41-808 Zabrze

Cena oferty - 523.80 zł

Uzasadnienie wyboru: art. 91 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - najkorzystniejsza oferta przy zadanym kryterium "cena", "jakość".

Zadanie nr: 17

Wybrano ofertę:

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

87-100 Toruń

Żółkiewskiego    20/26

Cena oferty - 1 995.84 zł

Uzasadnienie wyboru: art. 91 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - najkorzystniejsza oferta przy zadanym kryterium "cena", "jakość".

Zadanie nr: 18

Wybrano ofertę:

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Pod Borem 18

41-808 Zabrze

Cena oferty - 1 205.28 zł

Uzasadnienie wyboru: art. 91 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - najkorzystniejsza oferta przy zadanym kryterium "cena", "jakość".

Zadanie nr: 19

Wybrano ofertę:

LOHMANN & RAUSCHER Polska Sp. z o.o.

95-200 Pabianice

Moniuszki    14

Cena oferty - 1 701.00 zł

Uzasadnienie wyboru: art. 91 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - najkorzystniejsza oferta przy zadanym kryterium "cena", "jakość".

Zadanie nr: 20

Wybrano ofertę:

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Pod Borem 18

41-808 Zabrze

Cena oferty - 3 933.90 zł

Uzasadnienie wyboru: art. 91 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - najkorzystniejsza oferta przy zadanym kryterium "cena", "jakość".

Zadanie nr: 22

Wybrano ofertę:

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Pod Borem 18

41-808 Zabrze

Cena oferty - 4 439.93 zł

Uzasadnienie wyboru: art. 91 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - najkorzystniejsza oferta przy zadanym kryterium "cena", "jakość".

Zadanie nr: 23

Wybrano ofertę:

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

87-100 Toruń

Żółkiewskiego    20/26

Cena oferty - 803.52 zł

Uzasadnienie wyboru: art. 91 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - najkorzystniejsza oferta przy zadanym kryterium "cena", "jakość".

Zadanie nr: 24

Wybrano ofertę:

CONSULTRONIX S.A.

30-017 Kraków

Racławicka    58

Cena oferty - 1 242.00 zł

Uzasadnienie wyboru: art. 91 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - najkorzystniejsza oferta przy zadanym kryterium "cena", "jakość". Jedyna oferta.

Zadania unieważnione:

Zadanie nr: 4

Uzasadnienie: art. 93 ust 1 pkt 4 - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zadanie nr: 21

Uzasadnienie: art. 93 ust 1 pkt 4 - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Zadanie częściowe

Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa kryterium - liczba pkt

Razem

1 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

Żółkiewskiego 20/26

87-100 Toruń

1 - Cena (koszt) - 66.93

2 - Jakość - 30.00

  96,93

1 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.

Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice

1 - Cena (koszt) - 52.52

2 - Jakość - 30.00

  82,52

1 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

Zarys International Group

Sp. z o.o. Sp. K

Pod Borem 18

41-808 Zabrze

1 - Cena (koszt) - 70.00

2 - Jakość - 30.00

  100,00

1 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

OneMed Polska Sp. z o.o.

Kolista 25

40-486 Katowice

1 - Cena (koszt) - 65.16

2 - Jakość - 30.00

  95,16

2 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

Żółkiewskiego 20/26

87-100 Toruń

1 - Cena (koszt) - 59.07

2 - Jakość - 30.00

  89,07

2 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

Zarys International Group

Sp. z o.o. Sp. K

Pod Borem 18

41-808 Zabrze

1 - Cena (koszt) - 70.00

2 - Jakość - 30.00

  100,00

3 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.

Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice

1 - Cena (koszt) - 70.00

2 - Jakość - 30.00

  100,00

3 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

Żółkiewskiego 20/26

87-100 Toruń

1 - Cena (koszt) - 42.74

2 - Jakość - 30.00

72,74

3 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

MERCATOR MEDICAL S.A.

H.Modrzejewskiej 30

31-327 Kraków

1 - Cena (koszt) - 47.37

2 - Jakość - 30.00

77,37

3 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

OneMed Polska Sp. z o.o.

Kolista 25

40-486 Katowice

1 - Cena (koszt) - 41.90

2 - Jakość - 30.00

71,90

5 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

Żółkiewskiego 20/26

87-100 Toruń

1 - Cena (koszt) - 57.19

2 - Jakość - 30.00

87,19

5 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

Zarys International Group

Sp. z o.o. Sp. K

Pod Borem 18

41-808 Zabrze

1 - Cena (koszt) - 70.00

2 - Jakość - 30.00

100,00

6 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

Agencja Naukowo-Techniczna SYMICO Sp. z o.o.

Powstańców Śląskich 54a/2

53-333 Wrocław

1 - Cena (koszt) - 59.21

2 - Jakość - 30.00

  89,21

6 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.

Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice

1 - Cena (koszt) - 49.25

2 - Jakość - 30.00

79,25

6 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

MERCATOR MEDICAL S.A.

H.Modrzejewskiej 30

31-327 Kraków

 

1 - Cena (koszt) - 70.00

2 - Jakość - 30.00

  100,00

6 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

Zarys International Group

Sp. z o.o. Sp. K

Pod Borem 18

41-808 Zabrze

 

1 - Cena (koszt) - 64.75

2 - Jakość - 30.00

  94,75

6 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

LOHMANN & RAUSCHER Polska Sp. z o.o.

Moniuszki 14

95-200 Pabianice

1 - Cena (koszt) - 63.34

2 - Jakość - 30.00

  93,34

6 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

OneMed Polska Sp. z o.o.

Kolista 25

40-486 Katowice

1 - Cena (koszt) - 53.41

2 - Jakość - 30.00

  83,41

7 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

Zarys International Group

Sp. z o.o. Sp. K

Pod Borem 18

41-808 Zabrze

1 - Cena (koszt) - 70.00

2 - Jakość - 30.00

100,00

7 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

OneMed Polska Sp. z o.o.

Kolista 25

40-486 Katowice

1 - Cena (koszt) - 46.46

2 - Jakość - 30.00

  76,46

8 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.

Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice

1 - Cena (koszt) - 38.96

2 - Jakość - 30.00

  68,96

8 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

LOHMANN & RAUSCHER Polska Sp. z o.o.

Moniuszki 14

95-200 Pabianice

1 - Cena (koszt) - 70.00

2 - Jakość - 30.00

100,00

8 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

OneMed Polska Sp. z o.o.

Kolista 25

40-486 Katowice

1 - Cena (koszt) - 55.00

2 - Jakość - 30.00

85,00

9 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

Żółkiewskiego 20/26

87-100 Toruń

1 - Cena (koszt) - 57.86

2 - Jakość - 30.00

  87,86

9 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.

Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice

1 - Cena (koszt) - 42.49

2 - Jakość - 30.00

72,49

9 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

OneMed Polska Sp. z o.o.

Kolista 25

40-486 Katowice

1 - Cena (koszt) - 70.00

2 - Jakość - 30.00

  100,00

9 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

LOHMANN & RAUSCHER Polska Sp. z o.o.

Moniuszki 14

95-200 Pabianice

1 - Cena (koszt) - 69.29

2 - Jakość - 30.00

99,29

10 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.

Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice

1 - Cena (koszt) - 59.28

2 - Jakość - 30.00

  89,28

10 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

Żółkiewskiego 20/26

87-100 Toruń

1 - Cena (koszt) - 47.78

2 - Jakość - 30.00

77,78

10 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

OneMed Polska Sp. z o.o.

Kolista 25

40-486 Katowice

1 - Cena (koszt) - 70.00

2 - Jakość - 30.00

  100,00

10 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

Zarys International Group

Sp. z o.o. Sp. K

Pod Borem 18

41-808 Zabrze

1 - Cena (koszt) - 68.11

2 - Jakość - 30.00

98,11

11 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.

Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice

1 - Cena (koszt) - 61.86

2 - Jakość - 30.00

  91,86

11 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

LOHMANN & RAUSCHER Polska Sp. z o.o.

Moniuszki 14

95-200 Pabianice

1 - Cena (koszt) - 70.00

2 - Jakość - 30.00

100,00

11 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

OneMed Polska Sp. z o.o.

Kolista 25

40-486 Katowice

1 - Cena (koszt) - 53.67

2 - Jakość - 30.00

83,67

11 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

Zarys International Group

Sp. z o.o. Sp. K

Pod Borem 18

41-808 Zabrze

1 - Cena (koszt) - 53.47

2 - Jakość - 30.00

  83,47

12 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

MERCATOR MEDICAL S.A.

H.Modrzejewskiej 30

31-327 Kraków

1 - Cena (koszt) - 70.00

2 - Jakość - 30.00

  100,00

12 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

LOHMANN & RAUSCHER Polska Sp. z o.o.

Moniuszki 14

95-200 Pabianice

1 - Cena (koszt) - 69.13

2 - Jakość - 30.00

99,13

13 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.

Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice

1 - Cena (koszt) - 67.56

2 - Jakość - 30.00

  97,56

13 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

LOHMANN & RAUSCHER Polska Sp. z o.o.

Moniuszki 14

95-200 Pabianice

1 - Cena (koszt) - 70.00

2 - Jakość - 30.00

  100,00

13 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

OneMed Polska Sp. z o.o.

Kolista 25

40-486 Katowice

1 - Cena (koszt) - 54.55

2 - Jakość - 30.00

  84,55

14 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

Żółkiewskiego 20/26

87-100 Toruń

1 - Cena (koszt) - 70.00

2 - Jakość – 27.00

  97,00

14 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

PANEP S.R.O. Sp. z o.o.

ul. Brnenska 1246

665 01 Rosice u Brna

Republika Czeska

1 - Cena (koszt) - 69.03

2 - Jakość - 30.00

  99,03

15 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

Żółkiewskiego 20/26

87-100 Toruń

1 - Cena (koszt) - 70.00

2 - Jakość - 30.00

  100,00

15 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.

Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice

1 - Cena (koszt) - 68.78

2 - Jakość - 30.00

  98,78

15 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

OneMed Polska Sp. z o.o.

Kolista 25

40-486 Katowice

1 - Cena (koszt) - 34.20

2 - Jakość - 30.00

  64,20

16 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

Zarys International Group

Sp. z o.o. Sp. K

Pod Borem 18

41-808 Zabrze

1 - Cena (koszt) - 70.00

2 - Jakość - 30.00

100,00

17 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

Żółkiewskiego 20/26

87-100 Toruń

1 - Cena (koszt) - 70.00

2 - Jakość - 30.00

100,00

17 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.

Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice

1 - Cena (koszt) - 27.55

2 - Jakość - 30.00

  57,55

17 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

Zarys International Group

Sp. z o.o. Sp. K

Pod Borem 18

41-808 Zabrze

1 - Cena (koszt) - 67.38

2 - Jakość - 30.00

  97,38

17 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

LOHMANN & RAUSCHER Polska Sp. z o.o.

Moniuszki 14

95-200 Pabianice

1 - Cena (koszt) - 29.94

2 - Jakość - 30.00

  59,94

18 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

Żółkiewskiego 20/26

87-100 Toruń

 

1 - Cena (koszt) - 31.40

2 - Jakość - 30.00

  61,40

18 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.

Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice

1 - Cena (koszt) - 31.04

2 - Jakość - 30.00

61,04

18 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

Zarys International Group

Sp. z o.o. Sp. K

Pod Borem 18

41-808 Zabrze

1 - Cena (koszt) - 70.00

2 - Jakość - 30.00

  100,00

18 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

LOHMANN & RAUSCHER Polska Sp. z o.o.

Moniuszki 14

95-200 Pabianice

1 - Cena (koszt) - 13.02

2 - Jakość - 30.00

  43,02

19 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.

Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice

1 - Cena (koszt) - 32.96

2 - Jakość - 30.00

  62,96

19 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

Żółkiewskiego 20/26

87-100 Toruń

1 - Cena (koszt) - 29.17

2 - Jakość - 30.00

  59,17

19 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

LOHMANN & RAUSCHER Polska Sp. z o.o.

Moniuszki 14

95-200 Pabianice

1 - Cena (koszt) - 70.00

2 - Jakość - 30.00

  100,00

19 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

Zarys International Group

Sp. z o.o. Sp. K

Pod Borem 18

41-808 Zabrze

1 - Cena (koszt) - 68.06

2 - Jakość - 30.00

98,06

19 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

OneMed Polska Sp. z o.o.

Kolista 25

40-486 Katowice

1 - Cena (koszt) - 61.25

2 - Jakość - 30.00

  91,25

20 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

Żółkiewskiego 20/26

87-100 Toruń

1 - Cena (koszt) - 36.33

2 - Jakość - 30.00

  66,33

20 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

Zarys International Group

Sp. z o.o. Sp. K

Pod Borem 18

41-808 Zabrze

1 - Cena (koszt) - 70.00

2 - Jakość - 30.00

  100,00

22 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.

Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice

1 - Cena (koszt) - 30.72

2 - Jakość - 30.00

  60,72

22 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

Zarys International Group

Sp. z o.o. Sp. K

Pod Borem 18

41-808 Zabrze

1 - Cena (koszt) - 70.00

2 - Jakość - 30.00

  100,00

22 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

ASEO PAPER Sp. z o.o.

Czarnohucka 3

42-600 Tarnowskie Góry

1 - Cena (koszt) - 50.93

2 - Jakość - 30.00

  80,93

23 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

Żółkiewskiego 20/26

87-100 Toruń

1 - Cena (koszt) - 70.00

2 - Jakość - 30.00

  100,00

24 - Zakup i dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

CONSULTRONIX S.A.

Racławicka 58

30-017 Kraków

1 - Cena (koszt) - 70.00

2 - Jakość - 30.00

  100,00

W toku postępowania Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczono z postępowania żadnego z Wykonawców.

 

Katowice dnia: 2016-02-08