OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.,

Panewnicka 65, 40-760 Katowice, woj. śląskie,

tel. (32)605-35-23, fax (32)605-35-08,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na

Zakup i dostawę środków czystości oraz produktów do sprzątania.

 

Zadanie nr: 1

Wybrano ofertę:

MICRO-MAX Sp. J. Janusz Giza, Andrzej Kubalski

41-500 Chorzów, Katowicka 2

Cena oferty - 13 905.63 zł

Uzasadnienie wyboru: art. 91 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - najkorzystniejsza oferta przy zadanym kryterium "cena".

Zadanie nr: 2

Wybrano ofertę:

MICRO-MAX Sp. J. Janusz Giza, Andrzej Kubalski

41-500 Chorzów, Katowicka 2

Cena oferty - 20 662.52 zł

Uzasadnienie wyboru: art. 91 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - najkorzystniejsza oferta przy zadanym kryterium "cena".

Zadanie nr: 3

Wybrano ofertę:

MICRO-MAX Sp. J. Janusz Giza, Andrzej Kubalski

41-500 Chorzów, Katowicka 2

Cena oferty - 3 922.48 zł

Uzasadnienie wyboru: art. 91 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - najkorzystniejsza oferta przy zadanym kryterium "cena".

Zadanie nr: 4

Wybrano ofertę:

AGAPIT Sp. z o.o. Sp. K.

10-302 Olsztyn, Marii Zientary-Malewskiej 26

Cena oferty - 16 083.12 zł

Uzasadnienie wyboru: art. 91 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - najkorzystniejsza oferta przy zadanym kryterium "cena".

Zadanie nr: 5

Wybrano ofertę:

Jan Trochimczyk i S-ka LINEA TRADE Import - Export Sp. j.

41-800 Zabrze, Wolności 68

Cena oferty - 6 063.90 zł

Uzasadnienie wyboru: art. 91 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - najkorzystniejsza oferta przy zadanym kryterium "cena".

Zadanie nr: 6

Wybrano ofertę:

HENRY KRUSE Sp. z o.o.

55-040 Kobierzyce, Kolejowa 3

Cena oferty - 1 400.73 zł

Uzasadnienie wyboru: art. 91 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - najkorzystniejsza oferta przy zadanym kryterium "cena".

Zadanie nr: 8

Wybrano ofertę:

P.W.C.E.G Olga Perlińska

02-237 Warszawa, Instalatorów 3B

Cena oferty - 16 725.54 zł

Uzasadnienie wyboru: art. 91 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - najkorzystniejsza oferta przy zadanym kryterium "cena".

Zadanie nr: 10

Wybrano ofertę:

MICRO-MAX Sp. J. Janusz Giza, Andrzej Kubalski

41-500 Chorzów, Katowicka 2

Cena oferty - 3 267.87 zł

Uzasadnienie wyboru: art. 91 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - najkorzystniejsza oferta przy zadanym kryterium "cena".

 

 

 

Zadania unieważnione:

Zadanie nr: 7

Uzasadnienie: art. 93.1 ust.1 - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu od  

                        wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

Zadanie nr: 9

Uzasadnienie: art. 93 ust. 1 pkt 7 - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą  

                        uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie  

                        zamówienia publicznego

Zadanie nr: 11

Uzasadnienie: art. 93 ust. 1 pkt 4 - Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą  

                        Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Zadanie częściowe

Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa kryterium - liczba pkt

Razem

1 - Zakup i dostawa środków czystości oraz produktów do sprzątania

MICRO-MAX Sp. J. J. Giza,

A. Kubalski

Katowicka 2, 41-500 Chorzów

1 - Cena (koszt) - 100.00

100,00

2 - Zakup i dostawa środków czystości oraz produktów do sprzątania

MICRO-MAX Sp. J. J. Giza,

A. Kubalski

Katowicka 2, 41-500 Chorzów

1 - Cena (koszt) - 100.00

100,00

2 - Zakup i dostawa środków czystości oraz produktów do sprzątania

CENTRUM MERCURY

Paprotna 8

51-117 Wrocław

1 - Cena (koszt) - 78.80

78,80

2 - Zakup i dostawa środków czystości oraz produktów do sprzątania

AGAPIT Sp. z o.o. Sp. k.

Marii Zientary-Malewskiej 26

10-302 Olsztyn

1 - Cena (koszt) - 78.75

78,75

3 - Zakup i dostawa środków czystości oraz produktów do sprzątania

MICRO-MAX Sp. J. J. Giza,

A. Kubalski

Katowicka 2, 41-500 Chorzów

1 - Cena (koszt) - 100.00

100,00

3 - Zakup i dostawa środków czystości oraz produktów do sprzątania

CENTRUM MERCURY

Paprotna 8

51-117 Wrocław

1 - Cena (koszt) - 82.19

82,19

3 - Zakup i dostawa środków czystości oraz produktów do sprzątania

AGAPIT Sp. z o.o. Sp. k.

Marii Zientary-Malewskiej 26

10-302 Olsztyn

1 - Cena (koszt) - 75.40

75,40

4 - Zakup i dostawa środków czystości oraz produktów do sprzątania

AGAPIT Sp. z o.o. Sp. k.

Marii Zientary-Malewskiej 26

10-302 Olsztyn

1 - Cena (koszt) - 100.00

100,00

4 - Zakup i dostawa środków czystości oraz produktów do sprzątania

Jan Trochimczyk i S-ka LINEA TRADE Import - Export Sp. j.

Wolności 68, 41-800 Zabrze

1 - Cena (koszt) - 96.87

96,87

4 - Zakup i dostawa środków czystości oraz produktów do sprzątania

HELPLAST J.HADASIK, M.HELBIG

Powstańców Śląskich 11

43-190 Mikołów

1 - Cena (koszt) - 94.69

94,69

5 - Zakup i dostawa środków czystości oraz produktów do sprzątania

Jan Trochimczyk i S-ka LINEA TRADE Import - Export Sp. j.

Wolności 68, 41-800 Zabrze

1 - Cena (koszt) - 100.00

100,00

5 - Zakup i dostawa środków czystości oraz produktów do sprzątania

MICRO-MAX Sp. J. J. Giza,

A. Kubalski

Katowicka 2, 41-500 Chorzów

 

1 - Cena (koszt) - 96.50

96,50

5 - Zakup i dostawa środków czystości oraz produktów do sprzątania

P.W.C.E.G Olga Perlińska

Instalatorów 3B

02-237 Warszawa

1 - Cena (koszt) - 78.07

78,07

5 - Zakup i dostawa środków czystości oraz produktów do sprzątania

AGAPIT Sp. z o.o. Sp. k.

Marii Zientary-Malewskiej 26

10-302 Olsztyn

1 - Cena (koszt) - 74.84

74,84

5 - Zakup i dostawa środków czystości oraz produktów do sprzątania

HENRY KRUSE Sp. z o.o.

Kolejowa 3

55-040 Kobierzyce

1 - Cena (koszt) - 67.90

67,90

6 - Zakup i dostawa środków czystości oraz produktów do sprzątania

HENRY KRUSE Sp. z o.o.

Kolejowa 3

55-040 Kobierzyce

1 - Cena (koszt) - 100.00

100,00

6 - Zakup i dostawa środków czystości oraz produktów do sprzątania

MICRO-MAX Sp. J. J. Giza,

A. Kubalski

Katowicka 2, 41-500 Chorzów

1 - Cena (koszt) - 29.20

29,20

8 - Zakup i dostawa środków czystości oraz produktów do sprzątania

P.W.C.E.G Olga Perlińska

Instalatorów 3B

02-237 Warszawa

1 - Cena (koszt) - 100.00

100,00

8 - Zakup i dostawa środków czystości oraz produktów do sprzątania

MICRO-MAX Sp. J. J. Giza,

A. Kubalski

Katowicka 2, 41-500 Chorzów

1 - Cena (koszt) - 80.11

80,11

8 - Zakup i dostawa środków czystości oraz produktów do sprzątania

HENRY KRUSE Sp. z o.o.

Kolejowa 3

55-040 Kobierzyce

1 - Cena (koszt) - 73.74

73,74

10 - Zakup i dostawa środków czystości oraz produktów do sprzątania

MICRO-MAX Sp. J. J. Giza,

A. Kubalski

Katowicka 2, 41-500 Chorzów

1 - Cena (koszt) - 100.00

100,00

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

3

AGAPIT Sp. z o.o. Sp.k.

Marii Zientary-Malewskiej 26

10-302 Olsztyn

Oferta odrzucona w zadaniu 8

art. 89 ust. 1 pkt 6 - Oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny

2

5

CENTRUM MERCURY

Paprotna 8

51-117 Wrocław

Oferta odrzucona w zadaniu 1

art. 89 ust.1 pkt 2 - Treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z Wykonawców.

 

 

 

 

 

 

Katowice dnia: 2015-01-20