OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.,

Panewnicka 65, 40-760 Katowice, woj. śląskie,

tel. (32)605-35-23, fax (32)605-35-08,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Zakup i dostawę materiałów szewnych.

 

Zadanie nr: 1

Wybrano ofertę:

ALCON POLSKA Sp. z o.o.

02-674 Warszawa, Marynarska 15

Cena oferty - 53 645.35 zł

Uzasadnienie wyboru: art. 91 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - najkorzystniejsza  

                                     oferta przy zadanym kryterium "cena" oraz "jakość".

Zadanie nr: 2

Wybrano ofertę:

AESCULAP CHIFA Sp. z o.o.

64-300 Nowy Tomyśl, Tysiąclecia 14

Cena oferty - 6 022.64 zł

Uzasadnienie wyboru: art. 91 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - najkorzystniejsza  

                                     oferta przy zadanym kryterium "cena" oraz "jakość".

Zadanie nr: 3

Wybrano ofertę:

JOHNSON & JOHNSON Poland Sp. z o.o.

02-285 Warszawa, Iłżecka 24

Cena oferty - 6 726.24 zł

Uzasadnienie wyboru: art. 91 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - najkorzystniejsza  

                                     oferta przy zadanym kryterium "cena" oraz "jakość".

Zadanie nr: 4

Wybrano ofertę:

JOHNSON & JOHNSON Poland Sp. z o.o.

02-285 Warszawa, Iłżecka 24

Cena oferty - 169 471.44 zł

Uzasadnienie wyboru: art. 91 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - najkorzystniejsza  

                                     oferta przy zadanym kryterium "cena" oraz "jakość".

Zadanie nr: 5

Wybrano ofertę:

AESCULAP CHIFA Sp. z o.o.

64-300 Nowy Tomyśl, Tysiąclecia 14

Cena oferty - 37 249.12 zł

Uzasadnienie wyboru: art. 91 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - najkorzystniejsza  

                                     oferta przy zadanym kryterium "cena" oraz "jakość".

Zadanie nr: 6

Wybrano ofertę:

AESCULAP CHIFA Sp. z o.o.

64-300 Nowy Tomyśl, Tysiąclecia 14

Cena oferty - 78 795.76 zł

Uzasadnienie wyboru: art. 91 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - najkorzystniejsza  

                                     oferta przy zadanym kryterium "cena" oraz "jakość".

Zadanie nr: 7

Wybrano ofertę:

AESCULAP CHIFA Sp. z o.o.

64-300 Nowy Tomyśl, Tysiąclecia 14

Cena oferty - 52 778.35 zł

Uzasadnienie wyboru: art. 91 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - najkorzystniejsza  

                                     oferta przy zadanym kryterium "cena" oraz "jakość".

Zadanie nr: 8

Wybrano ofertę:

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego "ZARYS" Sp. z o.o.

41-808 Zabrze, Pod Borem 18

Cena oferty - 57 187.82 zł

Uzasadnienie wyboru: art. 91 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - najkorzystniejsza  

                                     oferta przy zadanym kryterium "cena" oraz "jakość".

Zadanie nr: 9

Wybrano ofertę:

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego "ZARYS" Sp. z o.o.

41-808 Zabrze, Pod Borem 18

Cena oferty - 11 817.80 zł

Uzasadnienie wyboru: art. 91 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - najkorzystniejsza  

                                     oferta przy zadanym kryterium "cena" oraz "jakość".

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Zadanie częściowe

Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa kryterium - liczba pkt

Razem

1 - Zakup i dostawa materiałów szewnych

ALCON POLSKA Sp. z o.o.

Marynarska 15

02-674 Warszawa

1 - Cena (koszt) - 70.00

2 - Jakość - 30.00

100,00

2 - Zakup i dostawa materiałów szewnych

AESCULAP CHIFA Sp. z o.o.

Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl

1 - Cena (koszt) - 70.00

2 - Jakość - 30.00

100,00

3 - Zakup i dostawa materiałów szewnych

JOHNSON & JOHNSON Poland Sp. z o.o.

Iłżecka 24, 02-285 Warszawa

1 - Cena (koszt) - 70.00

2 - Jakość - 30.00

100,00

4 - Zakup i dostawa materiałów szewnych

JOHNSON & JOHNSON Poland Sp. z o.o.

Iłżecka 24, 02-285 Warszawa

1 - Cena (koszt) - 70.00

2 - Jakość - 30.00

100,00

5 - Zakup i dostawa materiałów szewnych

AESCULAP CHIFA Sp. z o.o.

Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl

1 - Cena (koszt) - 70.00

2 - Jakość - 30.00

100,00

6 - Zakup i dostawa materiałów szewnych

AESCULAP CHIFA Sp. z o.o.

Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl

1 - Cena (koszt) - 70.00

2 - Jakość - 30.00

100,00

7 - Zakup i dostawa materiałów szewnych

AESCULAP CHIFA Sp. z o.o.

Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl

1 - Cena (koszt) - 70.00

2 - Jakość - 30.00

100,00

8 - Zakup i dostawa materiałów szewnych

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego "ZARYS" Sp. z o.o.

Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

1 - Cena (koszt) - 70.00

2 - Jakość - 30.00

100,00

9 - Zakup i dostawa materiałów szewnych

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego "ZARYS" Sp. z o.o.

Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

1 - Cena (koszt) - 70.00

2 - Jakość - 30.00

100,00

9 - Zakup i dostawa materiałów szewnych

Przedsiębiorstwo "YAVO"

Sp. z o.o.

ul. Bawełniana 17

97-400 Bełchatów

1 - Cena (koszt) - 47.10

2 - Jakość - 30.00

77,10

 

 

 

Katowice dnia: 2014-12-17