OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.,

Panewnicka 65, 40-760 Katowice, woj. śląskie,

tel. (32)605-35-23, fax (32)605-35-08,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na

Zakup i dostawę odzieży operacyjnej wielorazowego użytku oraz bielizny pościelowej.

 

Zadanie nr: 1

Wybrano ofertę:

GARMEX A. Jafiszow, W. Kamiński Spółka jawna

16-010 Wasilków, Przemysłowa 1

Cena oferty - 12 960.00 zł

Uzasadnienie wyboru: art. 91 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - najkorzystniejsza oferta przy zadanym kryterium "cena". Jedyna oferta.

Zadanie nr: 2

Wybrano ofertę:

GARMEX A. Jafiszow, W. Kamiński Spółka jawna

16-010 Wasilków, Przemysłowa 1

Cena oferty - 13 403.88 zł

Uzasadnienie wyboru: art. 91 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - najkorzystniejsza oferta przy zadanym kryterium "cena". Jedyna oferta.

Zadanie nr: 3

Wybrano ofertę:

REWA Wiesław Rewers

70-035 Szczecin, Kolumba 5

Cena oferty - 20 996.10 zł

Uzasadnienie wyboru: art. 91 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - najkorzystniejsza oferta przy zadanym kryterium "cena".

Zadanie nr: 4

Wybrano ofertę:

Zakład Produkcji Pościeli "ŚWIT" Izabela Wintoniak

65-133 Zielona Góra, Błotna 5B

Cena oferty - 10 067.10 zł

Uzasadnienie wyboru: art. 91 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - najkorzystniejsza oferta przy zadanym kryterium "cena".

Zadanie nr: 5

Wybrano ofertę:

GARMEX A. Jafiszow, W. Kamiński Spółka jawna

16-010 Wasilków, Przemysłowa 1

Cena oferty - 1 620.00 zł

Uzasadnienie wyboru: art. 91 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - najkorzystniejsza oferta przy zadanym kryterium "cena". Jedyna oferta.

Zadanie nr: 6

Wybrano ofertę:

REWA Wiesław Rewers

70-035 Szczecin, Kolumba 5

Cena oferty - 1 549.80 zł

Uzasadnienie wyboru: art. 91 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - najkorzystniejsza oferta przy zadanym kryterium "cena". Jedyna oferta.

Zadanie nr: 7

Wybrano ofertę:

REWA Wiesław Rewers

70-035 Szczecin, Kolumba 5

Cena oferty - 1 974.15 zł

Uzasadnienie wyboru: art. 91 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - najkorzystniejsza oferta przy zadanym kryterium "cena".

Zadanie nr: 8

Wybrano ofertę:

REWA Wiesław Rewers

70-035 Szczecin, Kolumba 5

Cena oferty - 1 439.10 zł

Uzasadnienie wyboru: art. 91 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - najkorzystniejsza oferta przy zadanym kryterium "cena".

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Zadanie częściowe

Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa kryterium - liczba pkt

Razem

1 - Zakup i dostawa odzieży operacyjnej wielorazowego użytku oraz bielizny pościelowej

GARMEX A. Jafiszow, W. Kamiński Spółka jawna

Przemysłowa 1

16-010 Wasilków

1 - Cena (koszt) - 100.00

100,00

2 - Zakup i dostawa odzieży operacyjnej wielorazowego użytku oraz bielizny pościelowej

GARMEX A. Jafiszow, W. Kamiński Spółka jawna

Przemysłowa 1

16-010 Wasilków

 

 

1 - Cena (koszt) - 100.00

100,00

3 - Zakup i dostawa odzieży operacyjnej wielorazowego użytku oraz bielizny pościelowej

REWA Wiesław Rewers

Kolumba 5

70-035 Szczecin

1 - Cena (koszt) - 100.00

100,00

3 - Zakup i dostawa odzieży operacyjnej wielorazowego użytku oraz bielizny pościelowej

Zakład Produkcji Pościeli "ŚWIT" Izabela Wintoniak

Błotna 5B

65-133 Zielona Góra

1 - Cena (koszt) - 99.73

99,73

3 - Zakup i dostawa odzieży operacyjnej wielorazowego użytku oraz bielizny pościelowej

GARMEX A. Jafiszow, W. Kamiński Spółka jawna

Przemysłowa 1

16-010 Wasilków

1 - Cena (koszt) - 81.79

81,79

4 - Zakup i dostawa odzieży operacyjnej wielorazowego użytku oraz bielizny pościelowej

Zakład Produkcji Pościeli "ŚWIT" Izabela Wintoniak

Błotna 5B

65-133 Zielona Góra

1 - Cena (koszt) - 100.00

100,00

4 - Zakup i dostawa odzieży operacyjnej wielorazowego użytku oraz bielizny pościelowej

REWA Wiesław Rewers

Kolumba 5

70-035 Szczecin

1 - Cena (koszt) - 96.12

96,12

5 - Zakup i dostawa odzieży operacyjnej wielorazowego użytku oraz bielizny pościelowej

GARMEX A. Jafiszow, W. Kamiński Spółka jawna

Przemysłowa 1

16-010 Wasilków

1 - Cena (koszt) - 100.00

100,00

6 - Zakup i dostawa odzieży operacyjnej wielorazowego użytku oraz bielizny pościelowej

REWA Wiesław Rewers

Kolumba 5

70-035 Szczecin

1 - Cena (koszt) - 100.00

100,00

7 - Zakup i dostawa odzieży operacyjnej wielorazowego użytku oraz bielizny pościelowej

REWA Wiesław Rewers

Kolumba 5

70-035 Szczecin

1 - Cena (koszt) - 100.00

100,00

7 - Zakup i dostawa odzieży operacyjnej wielorazowego użytku oraz bielizny pościelowej

Zakład Produkcji Pościeli "ŚWIT" Izabela Wintoniak

Błotna 5B

65-133 Zielona Góra

1 - Cena (koszt) - 99.07

99,07

8 - Zakup i dostawa odzieży operacyjnej wielorazowego użytku oraz bielizny pościelowej

REWA Wiesław Rewers

Kolumba 5

70-035 Szczecin

1 - Cena (koszt) - 100.00

100,00

8 - Zakup i dostawa odzieży operacyjnej wielorazowego użytku oraz bielizny pościelowej

Zakład Produkcji Pościeli "ŚWIT" Izabela Wintoniak

Błotna 5B

65-133 Zielona Góra

1 - Cena (koszt) - 97.50

97,50

 

W toku postępowania Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył z postępowania żadnego z Wykonawców.

 

 

 

Katowice dnia: 2014-07-17