OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.,

Panewnicka 65, 40-760 Katowice, woj. śląskie,

tel. (32)605-35-23, fax (32)605-35-08,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Zakup i dostawę jednorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych.

 

Zadanie nr: 1

Wybrano ofertę:

ABJ-VISION Sp. z o.o.

95-041 Gałków Duży, Główna 90B

Cena oferty - 184 626.00 zł

Uzasadnienie wyboru: art. 91 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - najkorzystniejsza  

                                     oferta przy zadanym kryterium "cena". Jedyna oferta.

Zadanie nr: 2

Wybrano ofertę:

ALCON POLSKA Sp. z o.o.

02-674 Warszawa, Marynarska 15

Cena oferty - 395 781.12 zł

Uzasadnienie wyboru: art. 91 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - najkorzystniejsza  

                                oferta przy zadanym kryterium "cena". Jedyna oferta.

Zadanie nr: 3

Wybrano ofertę:

OPTOtech Medical  Sp. J. A. Śmigacz, T. Chabik

32-020 Wieliczka, Św. Barbary 18

Cena oferty - 86 799.60 zł

Uzasadnienie wyboru: art. 91 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - najkorzystniejsza  

                                oferta przy zadanym kryterium "cena". Jedyna oferta.

Zadanie nr: 4

Wybrano ofertę:

OPTOtech Medical  Sp. J. A. Śmigacz, T. Chabik

32-020 Wieliczka, Św. Barbary 18

Cena oferty - 4 374.00 zł

Uzasadnienie wyboru: art. 91 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - najkorzystniejsza  

                                oferta przy zadanym kryterium "cena".

Zadanie nr: 5

Wybrano ofertę:

ALCON POLSKA Sp. z o.o.

02-674 Warszawa, Marynarska 15

Cena oferty - 108 918.00 zł

Uzasadnienie wyboru: art. 91 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - najkorzystniejsza  

                                oferta przy zadanym kryterium "cena". Jedyna oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Zadanie częściowe

Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa kryterium - liczba pkt.

Razem

1 - Zakup i dostawa jednorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych

ABJ-VISION Sp. z o.o.

Główna 90B

95-041 Gałków Duży

1 - Cena (koszt) - 100.00

100,00

2 - Zakup i dostawa jednorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych

ALCON POLSKA Sp. z o.o.

Marynarska 15

02-674 Warszawa

1 - Cena (koszt) - 100.00

100,00

3 - Zakup i dostawa jednorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych

OPTOtech Medical  Sp. J. A. Śmigacz, T. Chabik

Św. Barbary 18

32-020 Wieliczka

1 - Cena (koszt) - 100.00

100,00

4 - Zakup i dostawa jednorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych

OPTOtech Medical  Sp. J. A. Śmigacz, T. Chabik

Św. Barbary 18

32-020 Wieliczka

1 - Cena (koszt) - 100.00

100,00

4 - Zakup i dostawa jednorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych

ALCON POLSKA Sp. z o.o.

Marynarska 15

02-674 Warszawa

1 - Cena (koszt) - 64.29

64,29

5 - Zakup i dostawa jednorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych

ALCON POLSKA Sp. z o.o.

Marynarska 15

02-674 Warszawa

1 - Cena (koszt) - 100.00

100,00

 

 

W toku postępowania Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył z postępowania żadnego z Wykonawców.

 

 

 

 

 

Katowice dnia: 2014-05-21