Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/02/12/01/2019

" zakup i sukcesywną dostawę sprzętu jednorazowego do zabiegów radiologicznych"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 450,3 2019.12.23 120

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 68,1 2020.01.03 96

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 69,9 2019.12.23 129

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2019.12.23 101
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 40,5 2019.12.23 101
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 238,0 2019.12.23 103
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty-NIEAKTUALNY xls 598,5 2019.12.23 133
wzór umowy - komis doc 144,5 2019.12.23 98
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,5 2019.12.23 104

Zmiany specyfikacji

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 25,7 2020.01.13 104
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ cz. 2 doc 23,4 2020.01.17 90

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
AKTUALNY-Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 601,5 2020.01.03 159
Informacja z otwarcia ofert doc 26,4 2020.02.06 91
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 19,8 2020.01.03 113

Pobierz wszystkie dokumenty