Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-570/19

"Dostawa 12 szt. ergonomicznych foteli biurowych dla WIMiR"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 29,7 2019.09.02 32

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 65,6 2019.09.02 40

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Espd-request - KC-zp.272-570-19 xml 138,1 2019.09.02 25
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 73,0 2019.09.02 24
Wzór formularza oferty doc 28,7 2019.09.02 26
Wzór umowy - dostawy doc 35,7 2019.09.02 22

Pobierz wszystkie dokumenty