Szczegóły ogłoszenia

NA/P/226/2019

"Dostawa sukcesywna przez okres 36 miesięcy blankietów ELS dla PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 182,9 2019.07.29 78

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 68,5 2019.07.29 15

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2019.07.29 11
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2019.07.29 9
Wzór oferty na dostawy doc 25,7 2019.07.29 12
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 65,5 2019.07.29 10

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2019.08.06 4

Pobierz wszystkie dokumenty