Szczegóły ogłoszenia

KC-zp. 272-433/19

"Dostawa komputera przenośnego - 1 szt. dla WWNiG, KC-zp. 272-433/19 "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 119,0 2019.07.26 35

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 61,2 2019.07.26 42

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 21,2 2019.07.26 26
JEDZ docx 62,5 2019.07.26 26
Wzór formularza oferty - dostawy docx 26,4 2019.07.26 27
Wzór umowy - dostawy docx 29,9 2019.07.26 27

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 126,4 2019.07.26 27

Pobierz wszystkie dokumenty