Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-489/19

"Dostawa pamięci USB z logiem 100-lecia AGH"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 39,0 2019.07.19 55

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 170,7 2019.07.19 68

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,7 2019.07.19 45
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia KC-zp.272-489-19 doc 39,0 2019.07.19 49
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,0 2019.07.19 52
Wzór formularza oferty doc 28,6 2019.07.19 54
Wzór umowy - dostawy doc 31,4 2019.07.19 46

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 636,3 2019.07.30 53

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,1 2019.08.06 40
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 266,9 2019.07.26 65

Pobierz wszystkie dokumenty