Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-489/19

"Dostawa pamięci USB z logiem 100-lecia AGH"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 39,0 2019.07.19 30

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 170,7 2019.07.19 57

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,7 2019.07.19 23
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia KC-zp.272-489-19 doc 39,0 2019.07.19 18
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,0 2019.07.19 25
Wzór formularza oferty doc 28,6 2019.07.19 27
Wzór umowy - dostawy doc 31,4 2019.07.19 24

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 636,3 2019.07.30 26

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,1 2019.08.06 11
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 266,9 2019.07.26 33

Pobierz wszystkie dokumenty