Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/12/07/01/2019

"zakup i dostawa aparatu RTG do badań przyłóżkowych"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP html 46,3 2019.07.18 47

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 152,0 2019.07.18 61

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2019.07.18 32
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 39,5 2019.07.18 29
Ocena techniczna doc 74,5 2019.07.18 46
Opis przedmiotu doc 168,0 2019.07.18 90
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 54,0 2019.07.18 31
PROTOKOL_ODBIORU_TECHNICZNEGO — wzór doc 42,5 2019.07.18 34
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 51,5 2019.07.18 32
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 108,0 2019.07.18 42

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Sprostowanie odpowiedzi na pytania z dnia 07.08.2019 doc 23,5 2019.08.08 30

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 208,0 2019.08.07 31

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 34,5 2019.08.12 63
Ocena techniczna_05_08_19 doc 88,0 2019.08.07 26
Ocena techniczna_08_08_19 doc 88,0 2019.08.08 30
Opis przedmiotu_05_08_19 doc 169,0 2019.08.07 33
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 24,5 2019.08.01 48

Pobierz wszystkie dokumenty