Szczegóły ogłoszenia

BZP/271/42/2019

"Remont mostu w m. Trzemeśnia oraz kładki dla pieszych w Myślenicach"

Gmina Myślenice

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 55,9 2019.07.18 49

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) docx 108,4 2019.07.18 41

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,4 2019.07.18 32
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,1 2019.07.18 32
zal 1 wzor oferty docx 25,7 2019.07.18 44
zal 3 wzór umowy pdf 472,0 2019.07.18 27
zal 5 część 1 opis przedmiotu zamowienia 7z 60447,8 2019.07.18 35
zal 5 część 2 opis przedmiotu zamówienia 7z 74175,6 2019.07.18 32

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2019.08.02 29

Pobierz wszystkie dokumenty