Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-487/19

"Dostawa stanowiska do przygotowywania zgładów metalograficznych i badania mikrostruktury próbek dla WMN, KC-zp.272-487/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 165,6 2019.07.17 20

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 57,0 2019.07.17 28

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 43,5 2019.07.17 20
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 40,0 2019.07.17 21
Wzór formularza oferty doc 59,5 2019.07.17 20
Wzór umowy - dostawy doc 67,0 2019.07.17 19

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 35,5 2019.07.25 13

Pobierz wszystkie dokumenty