Szczegóły ogłoszenia

ZG.270.1.8.2019

"Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji: Budowa obiektów urządzeń wodnych Leśnictwo Grabowo oddz. 115, 116, 117."

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 5797,9 2019.07.16 57

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 21566,4 2019.07.16 41

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ID postępowania pdf 25,9 2019.07.16 44
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_4ac7260e-19d3-4e97-b09d-bf7cb867b884 asc 0,7 2019.07.16 41
Załącznik nr 1 - Oferta doc 188,0 2019.07.16 46
Załącznik nr 10 - Podręcznik Wdrażania Projektu część II pdf 1785,0 2019.07.16 42
Załącznik nr 11 - Projekt budowlano-wykonawczy pdf 2565,5 2019.07.16 44
Załącznik nr 12 - Pozwolenie na budowę pdf 4074,8 2019.07.16 39
Załącznik nr 13 - Przedmiar pdf 86,3 2019.07.16 44
Załącznik nr 14 - Operat wodnoprawny pdf 774,9 2019.07.16 42
Załącznik nr 15 - STWIOR pdf 2015,2 2019.07.16 41
Załącznik nr 16 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach pdf 1467,8 2019.07.16 38
Załącznik nr 17 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach sprostowanie pdf 163,3 2019.07.16 37
Załącznik nr 18 - Decyzja o ustaleniu lokal.inwestycji celu publ. pdf 1129,5 2019.07.16 45
Załącznik nr 19 - Zaswiad. organu odpow. za monitor. obszaru NATURA2000 pdf 3745,5 2019.07.16 40
Załącznik nr 2 - Wzór formularza jedn. europ. dokum.zam. (JEDZ) doc 324,5 2019.07.16 39
Załącznik nr 20 - Pozwolenie wodnoprawne pdf 2716,2 2019.07.16 39
Załącznik nr 21 - Uzgodnienie z wojewodzkim konserwatorem zabytków pdf 82,9 2019.07.16 35
Załącznik nr 22 - Uzgodnienie z wojewódzkim sztabem wojskowym pdf 473,8 2019.07.16 44
Załącznik nr 23 - Zaświadczenie o braku sprzeciwu art. 118 pdf 835,7 2019.07.16 44
Załącznik nr 3 - Niezobowiązujący wzór zobowiązania podmiotu trzeciego doc 178,5 2019.07.16 39
Załącznik nr 4 - Oświad. o przynal. lub braku przynal.do grupy kapit doc 176,0 2019.07.16 39
Załącznik nr 5 - Oświadczenie w sprawie braku podstaw wyklucznia doc 177,0 2019.07.16 40
Załącznik nr 6 - Wykaz usług doc 61,5 2019.07.16 42
Załącznik nr 7 - Wykaz osób doc 61,5 2019.07.16 43
Załącznik nr 8 - Wzór umowy pdf 8127,4 2019.07.16 54
Załącznik nr 9 - Podręcznik Wdrażania Projektu część I pdf 15793,9 2019.07.16 41

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 545,5 2019.08.19 31

Pobierz wszystkie dokumenty