Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-480/19

"Remont laboratoriów nr: 01, 02, 06 w hali H-A2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-480/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 37,6 2019.07.12 11

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 74,4 2019.07.12 12

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 52,5 2019.07.12 6
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 40,5 2019.07.12 6
Oświadczenie podwykonawcy doc 35,5 2019.07.12 7
Wykaz osób doc 43,0 2019.07.12 7
Wzór formularza oferty docx 32,8 2019.07.12 6
WZÓR UMOWY docx 87,0 2019.07.12 7
wzór wykazu usług doc 44,5 2019.07.12 7
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów docx 28,9 2019.07.12 6

Pobierz wszystkie dokumenty