Szczegóły ogłoszenia

PPN/L/5/19

"Dostawa produktów leczniczych"

Szpital Specjalistyczny

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 61,0 2019.07.12 94

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) doc 26,4 2019.08.07 79

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 66,0 2019.07.12 121

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2019.07.12 72
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 77,5 2019.07.12 67
Szczegółowy opis zamówienia doc 195,6 2019.07.12 152
Wzór oferty na dostawy doc 26,6 2019.07.12 73
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 29,3 2019.07.12 68

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 531,5 2019.08.12 94

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 724,7 2019.08.07 119

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 30,3 2019.08.20 88

Pobierz wszystkie dokumenty