Szczegóły ogłoszenia

KC-zp. 272-445/19

"dostawa 2 szt. switchy - KC-zp. 272-445/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 50,5 2019.07.10 43

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 66,4 2019.07.10 61

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 47,0 2019.07.18 41
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,0 2019.07.10 35
Wzór formularza oferty doc 25,8 2019.07.10 43
Wzór umowy - dostawy docx 33,3 2019.07.10 38

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 267,5 2019.07.12 45

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,9 2019.07.18 47

Pobierz wszystkie dokumenty