Szczegóły ogłoszenia

BZP/271/40/2019

"Budowa 4 Otwartych Stref Aktywności w Gminie Myślenice: w Zawadzie, Krzyszkowicach, Zasani, Porębie"

Gmina Myślenice

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie BZP 572028-N-2019 pdf 183,4 2019.07.10 54

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 98,3 2019.07.10 44

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zal 1 wzor oferty docx 26,0 2019.07.10 39
zal 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,2 2019.07.10 32
zal 3 - wzór umowy docx 73,3 2019.07.10 32
zal 4 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,7 2019.07.10 30
zal 5 opis przedmiotu zamówienia 7z 35248,9 2019.07.10 63

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 142,9 2019.07.17 39

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 203,6 2019.07.25 50
zal 5 część 1 OSA Zawada-opis przedmiotu zamówienia pdf 11276,4 2019.07.17 40
zal 5 część 2 OSA Krzyszkowice -opis przedmiotu zamówienia pdf 11988,4 2019.07.17 36
zal 5 część 3 OSA Zasań -opis przedmiotu zamówienia pdf 11993,4 2019.07.17 34
zal 5 część 4 OSA Poręba -opis przedmiotu zamówienia pdf 11726,9 2019.07.17 37
zal 5 STWiOR (dla wszystkich części) pdf 248,9 2019.07.17 31

Pobierz wszystkie dokumenty