Szczegóły ogłoszenia

BZP/271/40/2019

"Budowa 4 Otwartych Stref Aktywności w Gminie Myślenice: w Zawadzie, Krzyszkowicach, Zasani, Porębie"

Gmina Myślenice

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie BZP 572028-N-2019 pdf 183,4 2019.07.10 20

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 98,3 2019.07.10 11

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zal 1 wzor oferty docx 26,0 2019.07.10 10
zal 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,2 2019.07.10 6
zal 3 - wzór umowy docx 73,3 2019.07.10 5
zal 4 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,7 2019.07.10 4
zal 5 opis przedmiotu zamówienia 7z 35248,9 2019.07.10 31

Pobierz wszystkie dokumenty