Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-423/19

"Dostawa pieców wysokotemperaturowych dla WIMiC, KC-zp.272-423/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 184,6 2019.07.09 30

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianie ogłoszenia doc 229,0 2019.07.15 16

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 159,5 2019.07.09 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 35,5 2019.07.09 27
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 40,0 2019.07.09 25
Wzór formularza oferty - dostawy doc 49,5 2019.07.09 28
Wzór umowy - dostawy doc 74,0 2019.07.09 27

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 288,5 2019.07.15 18

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 37,0 2019.07.19 19

Pobierz wszystkie dokumenty