Szczegóły ogłoszenia

KC-zp. 272-446/19

"dostawa 1 szt. mikroskopu stereoskopowego z kamerą cyfrową - KC-zp. 272-446/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 50,1 2019.07.08 41

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 57,1 2019.07.08 53

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 47,0 2019.07.16 33
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2019.07.08 40
Wzór formularza oferty doc 27,8 2019.07.08 41
Wzór umowy - dostawy doc 34,3 2019.07.08 33

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 271,0 2019.07.10 42

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,5 2019.07.16 40

Pobierz wszystkie dokumenty