Szczegóły ogłoszenia

ZP/24/B/19/1

"rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku usługowego Kolegium Heliodora Święcickiego przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na funkcję komunikacji [2 części]"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 61,4 2019.07.02 36

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 13,8 2019.07.22 4

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ ZP24B19 pdf 11409,1 2019.07.02 46

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ARCHITEKTURA zip 99828,3 2019.07.02 48
BRANŻA DROGOWA zip 60682,6 2019.07.02 29
KONSTRUKCJA zip 18467,9 2019.07.02 34
Opis przedmiotu zamówienia WINDY pdf 168,4 2019.07.02 41
PW zip 50402,0 2019.07.02 41
SANITARNE zip 63890,8 2019.07.02 47
Uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia zip 122,4 2019.07.02 33
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy część 1 docx 27,7 2019.07.02 30
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy część 2 doc 85,5 2019.07.02 27
Załącznik nr 2 - Oświadczenia - Wykonawca część 1 docx 31,9 2019.07.02 27
Załącznik nr 2 - Oświadczenia - Wykonawca część 2 docx 24,3 2019.07.02 28
Załącznik nr 2a - Oświadczenia o podmiocie, na którego zasoby powołuje się W docx 25,1 2019.07.02 21
Załącznik nr 2b - Oświadczenia o podwykonawcach docx 28,9 2019.07.02 25
Załącznik nr 3 - Wykaz osób część 1 doc 38,5 2019.07.02 24
Załącznik nr 3 - Wykaz osób część 2 docx 20,9 2019.07.02 22
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej docx 31,1 2019.07.02 22
Załącznik nr 5 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 48,5 2019.07.02 22
Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy część 1 doc 137,0 2019.07.02 24
Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy część 2 doc 177,0 2019.07.02 22
Załącznik nr 7 - Część 1 zip 32846,1 2019.07.02 53
Załącznik nr 7 - Część 2 zip 31791,2 2019.07.02 40

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na pytania 10-37 + zmiana terminu składania ofert pdf 2613,5 2019.07.22 17
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 981,7 2019.07.12 48
Załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania z dn. 22.07.2019 pdf 14733,8 2019.07.22 19

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy część 1 ZMIANA doc 137,0 2019.07.12 27

Pobierz wszystkie dokumenty