Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-438/19

"Remont korytarza i pokoi IV piętra wraz z remontem laboratoriów nr: 413 i 424a w pawilonie A-4 AGH w Krakowie. Część I: Remont korytarza IV piętra pawilonu A-4 wraz z remontem laboratoriów nr: 413 i 424a; Część II: Remont pokoi IV piętra pawilonu A-4 - KC-zp.272-438/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 69,3 2019.06.28 60

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 74,6 2019.06.28 67

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,0 2019.06.28 56
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2019.06.28 58
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,5 2019.06.28 61
Wykaz osób doc 44,5 2019.06.28 53
Wzór formularza oferty doc 69,0 2019.06.28 57
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2019.06.28 53
Wzór umowy doc 236,0 2019.06.28 60
wzór wykazu robót budowlanych doc 50,0 2019.06.28 56
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2019.06.28 56

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,8 2019.07.15 71

Pobierz wszystkie dokumenty