Szczegóły ogłoszenia

KA-2/087/2019

"Dostawa zestawów komputerów stacjonarnych do pracowni Laboratorium Sterowania i Programowania Robotów Mobilnych w ramach realizacji projektu pn."Programowanie doskonałości -PK XXI.2.0 Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22 umowa nr POWR.03.05.00-00-z224/17 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego""

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie pdf 108,3 2019.06.27 47

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy-załącznik nr 2 do SIWZ doc 142,5 2019.06.27 29
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia doc 183,5 2019.06.27 25
JEDZ espd xml 100,9 2019.06.27 27
OPZ -załącznik nr 1 do SIWZ doc 110,5 2019.06.27 45
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności - załacznik nr 4 do SIWZ doc 102,5 2019.06.27 25
Projekt umowy-załącznik nr 5 do SIWZ doc 175,5 2019.06.27 22
SIWZ komputery doc 282,0 2019.06.27 42

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Sprostowanie Ogłoszenia 02.07.2019 pdf 68,3 2019.07.02 20

Pobierz wszystkie dokumenty