Szczegóły ogłoszenia

SA.270.1.7.2019

"Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego - leśniczówki l-ctwa Krzywina. III postępowanie"

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 12972,9 2019.06.26 38

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 18518,5 2019.06.26 29

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 Formularz oferty pdf 237,1 2019.06.26 36
załącznik nr 10 - projekt budowlano-wykonawczy - architektura pdf 267,5 2019.06.26 42
Załącznik nr 11 - projekt budowlano-wykonawczy - rys. 1a pdf 218,7 2019.06.26 40
Załącznik nr 11 - projekt budowlano-wykonawczy - rys. 1i pdf 178,4 2019.06.26 37
Załącznik nr 11 - projekt budowlano-wykonawczy - rys. 1z pdf 284,1 2019.06.26 36
Załącznik nr 11 - projekt budowlano-wykonawczy - rys. 2a pdf 436,0 2019.06.26 35
Załącznik nr 11 - projekt budowlano-wykonawczy - rys. 2i pdf 187,7 2019.06.26 37
Załącznik nr 11 - projekt budowlano-wykonawczy - rys. 2z pdf 327,7 2019.06.26 37
Załącznik nr 11 - projekt budowlano-wykonawczy - rys. 3a pdf 198,9 2019.06.26 37
Załącznik nr 11 - projekt budowlano-wykonawczy - rys. 3i pdf 320,8 2019.06.26 37
Załącznik nr 11 - projekt budowlano-wykonawczy - rys. 3z pdf 215,4 2019.06.26 34
Załącznik nr 11 - projekt budowlano-wykonawczy - rys. 4a pdf 393,6 2019.06.26 33
Załącznik nr 11 - projekt budowlano-wykonawczy - rys. 4i pdf 108,9 2019.06.26 37
Załącznik nr 11 - projekt budowlano-wykonawczy - rys. 4z pdf 696,3 2019.06.26 36
Załącznik nr 11 - projekt budowlano-wykonawczy - rys. 5a pdf 577,7 2019.06.26 31
Załącznik nr 11 - projekt budowlano-wykonawczy - rys. 5z pdf 77,8 2019.06.26 38
Załącznik nr 11 - projekt budowlano-wykonawczy - rys. 6a pdf 416,4 2019.06.26 35
Załącznik nr 11 - projekt budowlano-wykonawczy - rys. 7a pdf 212,0 2019.06.26 33
Załącznik nr 11 - projekt budowlano-wykonawczy - rys. 8a pdf 163,2 2019.06.26 32
Załącznik nr 12 - spec.tech.wyk.i odb.robót - instal.sanitarne pdf 222,5 2019.06.26 29
Załącznik nr 13 - projekt budowlano-wykonawczy - insta. sanitarne pdf 118,6 2019.06.26 33
Załącznik nr 14 - projekt bud.-wyk. instal.sanit. - rys. 1 pdf 184,5 2019.06.26 31
Załącznik nr 14 - projekt bud.-wyk.instal.sanit. - rys. CO1 pdf 52,2 2019.06.26 30
Załącznik nr 14 - projekt bud.-wyk.instal.sanit. - rys. CO2 pdf 39,1 2019.06.26 33
Załącznik nr 14 - projekt bud.-wyk.instal.sanit. - rys. CO3 pdf 25,2 2019.06.26 35
Załącznik nr 14 - projekt bud.-wyk.instal.sanit. - rys. KS1 pdf 24,3 2019.06.26 37
Załącznik nr 14 - projekt bud.-wyk.instal.sanit. - rys. W1 pdf 52,3 2019.06.26 30
Załącznik nr 14 - projekt bud.-wyk.instal.sanit. - rys. W2 pdf 62,2 2019.06.26 33
Załącznik nr 15 - spec.tech.wyk.i odb.robót - instal.elektryczne pdf 104,4 2019.06.26 34
Załącznik nr 16 - projekt budowlano-wykonawczy - instal.elektryczna pdf 2347,3 2019.06.26 35
Załącznik nr 17 - projekt bud.-wyk.instal.elektr. - rys. 1 pdf 164,0 2019.06.26 34
Załącznik nr 17 - projekt bud.-wyk.instal.elektr. - rys. 2 pdf 262,6 2019.06.26 38
Załącznik nr 17 - projekt bud.-wyk.instal.elektr. - rys. 4 pdf 84,4 2019.06.26 31
Załącznik nr 18 - specyfikacja techn - instal.monitor.wizyjnego zewn. pdf 552,9 2019.06.26 35
Załącznik nr 19 - projekt wykonawczy - instal.monitor.wizyjnego zewn. pdf 785,9 2019.06.26 36
Załącznik nr 2 - oświaczenie o spełnianiu warunków pdf 216,0 2019.06.26 33
Załącznik nr 20 - projekt wykonawczy instal.monitor. - rys. 1 pdf 254,5 2019.06.26 30
Załącznik nr 20 - projekt wykonawczy instal.monitor. - rys. 2 pdf 276,2 2019.06.26 31
Załącznik nr 20 - projekt wykonawczy instal.monitor. - rys. 3 pdf 200,9 2019.06.26 34
Załącznik nr 21 - wzór umowy pdf 12272,0 2019.06.26 34
Załącznik nr 22 - Wykaz robót pdf 143,1 2019.06.26 29
Załącznik nr 23 - Wykaz osób pdf 107,0 2019.06.26 31
Załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące przesłanek wyklucznia pdf 232,1 2019.06.26 30
Załącznik nr 4 - Niewiążący wzór zobowiązania... pdf 107,1 2019.06.26 33
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynal. lub braku przynal.do gr.kapit. pdf 96,4 2019.06.26 30
Załącznik nr 6 - Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia pdf 116,8 2019.06.26 31
Załącznik nr 7 - przedmiary robót pdf 14085,3 2019.06.26 32
Załącznik nr 8 - ogólna spec.tech.wyk.i odb.robót budowlanych pdf 160,5 2019.06.26 30
Załącznik nr 9 - szczegółowa spec.tech.wyk.i odb.robót budowlanych pdf 637,2 2019.06.26 26

Pobierz wszystkie dokumenty