Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-334/19

"Usługa szkolenia pracowników AGH z autoprezentacji w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17, KC-zp.272-334/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 116,4 2019.06.26 50

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 296,9 2019.06.26 39

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 35,5 2019.07.10 33
Oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu doc 279,0 2019.06.26 42
wykaz osób doc 272,5 2019.06.26 42
Wzór formularza oferty - usługi docx 260,4 2019.06.26 33
Wzór wykazu usług doc 269,5 2019.06.26 39
Wzór_oświadczenia_o_spełnianiu_warunków_udziału_w_postepowaniu docx 53,5 2019.06.26 40
Wzór_umowy_-_usługi doc 328,5 2019.06.26 38

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 42,0 2019.07.10 30

Pobierz wszystkie dokumenty