Szczegóły ogłoszenia

DT.270.2.3.2019

"Dostawa sprzetu komputerowego"

Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 39746,1 2019.06.25 252

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
powiadomienie o wyborze najkorystniejszej oferty zad 45 pdf 423,2 2019.09.10 36
powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 4512,5 2019.08.30 75

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o sprostowaniu pdf 77,5 2019.07.18 215

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 14701,1 2019.06.25 169

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
odpowiedź na pytania pdf 416,9 2019.06.27 196
powiadomienie o zmianach SIWZ pdf 223,1 2019.06.27 162
Zalacznik nr 10 do SIWZ - Instrukcja uzytkownika systemu miniPortal oraz ePU pdf 3061,2 2019.06.25 165
Załacznik nr 5- umowa pdf 388,9 2019.06.25 150
załacznik nr 7 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pdf 1115,5 2019.06.25 223
Załącznik nr 4 do SIWZ wykaz dostaw docx 14,3 2019.06.25 136
Załącznik nr 6 do SIWZ brak podstaw do wykluczenia docx 13,5 2019.06.25 118
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy doc 661,5 2019.06.25 165
Załącznik nr 11- Oświadczenie o obowiązku podatkowym doc 35,5 2019.06.25 97
załącznik nr 12 harmonogram orientacyjny xlsx 24,2 2019.07.18 126
Załącznik nr 2 - Formularz JEDZ DOC 205,5 2019.06.25 91
Załącznik nr 3 - Grupa kapitałowa doc 35,0 2019.06.25 91
Załącznik nr 8 do SIWZ RODO doc 34,0 2019.06.25 101
Załącznik nr 9 - identyfikator postępowania i klucz publiczny docx 13,4 2019.06.25 107

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ zmiana 2 pdf 14767,8 2019.07.03 96
SIWZ ZMIANA 3 pdf 14780,3 2019.07.18 120
SIWZ-zmaina 1 pdf 14570,7 2019.06.27 87

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 2835,3 2019.08.01 67
Odpowiedź na pytania 10 pdf 493,0 2019.07.22 85
Odpowiedź na pytania 11 pdf 764,7 2019.07.22 88
Odpowiedź na pytania 12 pdf 931,7 2019.07.29 48
odpowiedź na pytania 2 pdf 524,0 2019.07.01 96
odpowiedź na pytania 3 pdf 249,7 2019.07.03 89
odpowiedź na pytania 4 pdf 886,5 2019.07.03 103
odpowiedź na pytania 5 pdf 874,9 2019.07.11 68
odpowiedź na pytania 6 pdf 847,0 2019.07.18 66
odpowiedź na pytania 7 docx 49,9 2019.07.18 63
odpowiedź na pytania 8 pdf 1467,9 2019.07.18 66
odpowiedź na pytania 9 pdf 234,7 2019.07.18 80
powiadomienie o zmiana SIWZ 2 pdf 227,2 2019.07.03 64
powiadomienie o zmianach SIWZ 3 pdf 470,4 2019.07.18 64
załacznik nr 7 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZMIANA 1 pdf 1115,3 2019.07.03 106
załacznik nr 7 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zmiana 2 pdf 25871,1 2019.07.18 91
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy ZMIANA 1 doc 661,5 2019.07.03 80

Pobierz wszystkie dokumenty