Szczegóły ogłoszenia

CRZP/130/2019/AEZ

"Wykonanie dokumentacji projektowej :Aktualizacja instalacji okablowania strukturalnego w budynkach C1, C2 i C3 Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 "

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 564640-N-2019 pdf 221,7 2019.06.25 42

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 530,0 2019.06.25 47

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 306,5 2019.06.25 46
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 36,0 2019.06.25 43
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 39,5 2019.06.25 37
4_Wykaz osób doc 40,0 2019.06.25 37
5_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 37,5 2019.06.25 35
6_Dokumetacja przetargowa zip 14824,8 2019.06.25 45
7_Wzór umowy DOC 92,5 2019.06.25 43

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 537,8 2019.07.03 45

Pobierz wszystkie dokumenty