Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/13/06/01/2019

"Przebudowa dostosowanie pomieszczeń w budynku I na terenie CSK MSWiA w Warszawie wraz z dobudową dźwigu (projekti realizacja ) oraz nadzór inwestorski"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 119,4 2019.06.21 67

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura pełna doc 300,5 2019.06.21 81

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
decyzja pdf 1038,3 2019.06.21 38
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,0 2019.06.21 29
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 39,5 2019.06.21 30
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 286,0 2019.06.21 33
Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 32,0 2019.06.21 32
plan sytuacyjny pdf 852,3 2019.06.21 42
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY odt 65,6 2019.06.21 57
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 63,5 2019.06.21 50
Wykaz osób rtf 45,4 2019.06.21 33
Wykaz wykonanych robót budowlanych docx 20,0 2019.06.21 30
Wzór oferty na roboty budowlane docx 24,2 2019.06.21 29
Wzór umowy doc 225,5 2019.06.21 41
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,0 2019.06.21 34

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 38,5 2019.07.12 20

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmodyfikowany wzór umowy doc 228,0 2019.07.12 8

Pobierz wszystkie dokumenty