Szczegóły ogłoszenia

ZP/U-16/19

"Usługa drukarska dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 50,1 2019.06.14 156

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 52,0 2019.06.14 70

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,0 2019.06.14 54
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,5 2019.06.14 56
Projekt umowy - zad. nr 1 doc 85,0 2019.06.14 56
Projekt umowy - zad. nr 2 doc 81,5 2019.06.14 54
Protokół zdawczo-odbiorczy doc 36,0 2019.06.14 51
Wzór formularza oferty doc 56,5 2019.06.14 57

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,4 2019.06.18 56

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,7 2019.06.27 44

Pobierz wszystkie dokumenty