Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-377/19

"zakup i dostawa 4 szt. serwerów dla WIEiT - KC-zp.272-377/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 27,6 2019.06.13 74

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 61,3 2019.06.13 91

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 47,0 2019.07.19 38
JEDZ docx 66,5 2019.06.13 62
Wzór formularza oferty - dostawy docx 28,5 2019.06.13 57
Wzór umowy - dostawy docx 31,1 2019.06.13 58

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (2) xml 250,8 2019.06.13 60
Informacja z otwarcia ofert doc 21,1 2019.07.19 50
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 14,5 2019.06.19 65

Pobierz wszystkie dokumenty