Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-391/19

"Remont kapitalny wymiennikowni ciepła wraz z montażem zaworów regulacyjnych c.w.u. w Domu Studenckim nr 1 (DS-1)- "Olimp" przy ul. Rostafińskiego 9 w Krakowie - KC-zp.272-391/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 69,6 2019.06.11 9

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 73,8 2019.06.11 7

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,0 2019.06.11 2
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2019.06.11 2
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,5 2019.06.11 2
Wykaz osób doc 43,5 2019.06.11 2
Wzór formularza oferty doc 62,5 2019.06.11 2
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2019.06.11 2
wzór umowy doc 234,0 2019.06.11 2
wzór wykazu robót budowlanych doc 50,0 2019.06.11 2
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2019.06.11 2

Pobierz wszystkie dokumenty