Szczegóły ogłoszenia

DZP-270-34-2019

"Sukcesywne dostawy produktów do żywienia pozajelitowego"

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ

                     

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 198,4 2019.05.29 22

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 63,3 2019.05.23 18

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,5 2019.05.23 21
Formularz asortymentowo - cenowy xls 47,5 2019.05.23 20
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,5 2019.05.23 20
Wzór oferty na dostawy doc 86,0 2019.05.23 24
Załącznik do SIWZ(wzór) doc 30,5 2019.05.23 23

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 34,5 2019.05.29 23

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 78,0 2019.06.03 6
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 26,5 2019.05.29 20

Pobierz wszystkie dokumenty