Szczegóły ogłoszenia

CRZP/113/2019/AEZ

"Wykonanie dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń LPD (lokalne punkty dystrybucyjne) w budynku Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego przy ul. Jana Pawła II 3 w Gdyni - 3 "

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 551232-N-2019 pdf 222,7 2019.05.23 33

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 536,0 2019.05.23 27

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 305,5 2019.05.23 32
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 36,0 2019.05.23 31
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 39,5 2019.05.23 30
4_Wykaz osób doc 40,0 2019.05.23 30
5_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 37,0 2019.05.23 29
6_Dokumetacja przetargowa rar 171,8 2019.05.23 30
7_Wzór umowy DOC 92,5 2019.05.23 33

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 567,4 2019.06.03 35

Pobierz wszystkie dokumenty