Szczegóły ogłoszenia

SA.270.124.2019

"Termomodernizacja budynku leśniczówki Tarnów - drugie postępowanie"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe NADLEŚNICTWO BOGDANIEC

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pdf 5301,8 2019.05.16 84

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja z otwarcia ofert pdf 240,2 2019.05.31 74
załącz. nr 3 - formularz ofertowy docx 20,8 2019.05.16 75
załącznik nr 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków docx 21,3 2019.05.16 82
załącznik nr 2 Wykaz robót budowlanych docx 20,9 2019.05.16 74
załącznik nr 4 - wzór umowy pdf 172,2 2019.05.16 69
Załącznik nr 5 - Uproszczona dokumentacja projektowa pdf 9468,7 2019.05.16 94
załącznik nr 6 specyfikacja odbioru robót pdf 309,9 2019.05.16 75
załącznik nr 7 - przedmiar robót pdf 3005,9 2019.05.16 74

Pobierz wszystkie dokumenty