Szczegóły ogłoszenia

51/2019

"dostawy sukcesywne materiałów jednorazowych dla Pracowni Naczyniowej w Zakładzie RTG"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 35,8 2019.05.13 24

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 99,9 2019.05.13 21

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2019.05.13 13
formularz cenowy xls 52,5 2019.05.13 53
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 79,0 2019.05.13 11
pr. umowy przechowania doc 822,5 2019.05.13 11
projekt umowy dzierżawy doc 1092,0 2019.05.13 11
umowa projekt doc 860,5 2019.05.13 11
wykaz dostaw doc 38,5 2019.05.13 11
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 35,5 2019.05.13 15
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,8 2019.05.13 11

Pobierz wszystkie dokumenty