Szczegóły ogłoszenia

SZW/SZP/42/2019

"Obsługa serwisowa i naprawa awaryjna urządzeń instalacji zaplecza technicznego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 144,8 2019.05.13 56

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 72,3 2019.05.13 32

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 28,4 2019.05.13 44
Harmonogram_OFERTOWY pdf 86,3 2019.05.13 42
Harmonogram__OFERTOWY xls 62,0 2019.05.13 42
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58,9 2019.05.13 37
kosztorys_nakładczy-miesiąc-01 pdf 120,6 2019.05.13 46
kosztorys_nakładczy-miesiąc-02 pdf 125,9 2019.05.13 40
kosztorys_nakładczy-miesiąc-03 pdf 119,9 2019.05.13 43
kosztorys_nakładczy-miesiąc-04 pdf 112,1 2019.05.13 40
kosztorys_nakładczy-miesiąc-05 pdf 170,8 2019.05.13 41
kosztorys_nakładczy-miesiąc-06 pdf 129,1 2019.05.13 41
kosztorys_nakładczy-miesiąc-07 pdf 112,1 2019.05.13 41
kosztorys_nakładczy-miesiąc-08 pdf 125,9 2019.05.13 45
kosztorys_nakładczy-miesiąc-09 pdf 128,2 2019.05.13 40
kosztorys_nakładczy-miesiąc-10 pdf 112,2 2019.05.13 39
kosztorys_nakładczy-miesiąc-11 pdf 165,2 2019.05.13 38
kosztorys_nakładczy-miesiąc-12 pdf 119,0 2019.05.13 35
kosztorys_ofertowy-miesiąc-01 pdf 69,4 2019.05.13 41
kosztorys_ofertowy-miesiąc-02 pdf 71,0 2019.05.13 42
kosztorys_ofertowy-miesiąc-03 pdf 69,2 2019.05.13 43
kosztorys_ofertowy-miesiąc-04 pdf 65,1 2019.05.13 45
kosztorys_ofertowy-miesiąc-05 pdf 87,6 2019.05.13 36
kosztorys_ofertowy-miesiąc-06 pdf 72,7 2019.05.13 40
kosztorys_ofertowy-miesiąc-07 pdf 65,1 2019.05.13 37
kosztorys_ofertowy-miesiąc-08 pdf 71,0 2019.05.13 39
kosztorys_ofertowy-miesiąc-09 pdf 72,2 2019.05.13 42
kosztorys_ofertowy-miesiąc-10 pdf 65,1 2019.05.13 43
kosztorys_ofertowy-miesiąc-11 pdf 84,9 2019.05.13 47
kosztorys_ofertowy-miesiąc-12 pdf 66,6 2019.05.13 42
przedmiar-miesiąc-01 pdf 86,5 2019.05.13 40
przedmiar-miesiąc-02 pdf 89,8 2019.05.13 44
przedmiar-miesiąc-03 pdf 85,9 2019.05.13 40
przedmiar-miesiąc-04 pdf 82,3 2019.05.13 35
przedmiar-miesiąc-05 pdf 118,8 2019.05.13 38
przedmiar-miesiąc-06 pdf 92,4 2019.05.13 39
przedmiar-miesiąc-07 pdf 82,3 2019.05.13 38
przedmiar-miesiąc-08 pdf 89,8 2019.05.13 39
przedmiar-miesiąc-09 pdf 92,4 2019.05.13 35
przedmiar-miesiąc-10 pdf 82,4 2019.05.13 36
przedmiar-miesiąc-11 pdf 115,1 2019.05.13 39
przedmiar-miesiąc-12 pdf 85,2 2019.05.13 38
Wykaz urządzeń doc 63,5 2019.05.13 40
Wzór formularza ofertowego doc 40,5 2019.05.13 37
zał nr 6 do SIWZ - Wzór umowy doc 130,5 2019.05.13 46

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 33,5 2019.06.21 46
poprawiony Wzór umowy doc 130,0 2019.06.11 36

Pobierz wszystkie dokumenty