Szczegóły ogłoszenia

66/2019

"Świadczenie usług konserwacji i napraw urządzeń dźwigowych w obiektach 10WSKzP"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 190,3 2019.05.10 26

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 19,9 2019.05.13 7

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 63,4 2019.05.10 11

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2019.05.10 15
Formularz cenowy xls 35,0 2019.05.10 14
Formularz oferowy xls 35,0 2019.05.10 9
Opis czynności konserwacyjnych - załącznik nr 2 docx 15,8 2019.05.10 9
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2019.05.10 9
Projekt umowy doc 854,0 2019.05.10 10
Wykaz dostaw lub usług doc 19,9 2019.05.10 11
Wykaz osób doc 18,7 2019.05.10 9
Załącznik 1 - wymagania dot. przedmiotu zamówienia doc 34,5 2019.05.10 10
Załącznik nr 2 do umowy Zasady Środowiskowe doc 30,5 2019.05.10 11
Zestawienie urządzeń - załącznik nr 3 doc 75,5 2019.05.10 11

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 20,2 2019.05.13 10

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,9 2019.05.20 4

Pobierz wszystkie dokumenty