Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-319/19

"Remont instalacji wodnej w poziomie piwnic pawilonu A-1 - KC-zp.272-319/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 67,1 2019.05.10 15

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 72,1 2019.05.10 24

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,0 2019.05.10 6
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2019.05.10 5
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,0 2019.05.10 5
Wykaz osób doc 41,5 2019.05.10 5
Wzór formularza oferty doc 58,5 2019.05.10 5
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2019.05.10 5
Wzór umowy doc 233,0 2019.05.10 5
wzór wykazu robót budowlanych doc 49,0 2019.05.10 5
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2019.05.10 5

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 270,3 2019.05.16 5

Pobierz wszystkie dokumenty