Szczegóły ogłoszenia

ZP/9/2019

"Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych I"

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 490,0 2019.05.08 65

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiet 18 i 19 docx 39,5 2019.07.18 34

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 250,5 2019.05.08 80

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,0 2019.05.08 51
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 26,6 2019.05.08 54
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 243,0 2019.05.08 48
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy doc 62,0 2019.05.08 76
załącznik nr 5 - wadium doc 58,0 2019.05.08 52
załącznik numer 1 doc 531,0 2019.05.08 98
załącznik numer 4 umowa (1) doc 107,0 2019.05.08 47
załącznik numer 4a umowa + um. użyczenia doc 124,0 2019.05.08 55

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 7 doc 23,1 2019.05.28 61
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 8 doc 22,3 2019.05.28 57
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-1 doc 22,6 2019.05.28 55
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-2 doc 21,9 2019.05.28 53
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-3 doc 21,8 2019.05.28 57
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-4 doc 21,7 2019.05.28 50
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-5 doc 23,7 2019.05.28 68
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-6 doc 21,7 2019.05.28 59

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 28,0 2019.06.11 74

Pobierz wszystkie dokumenty