Szczegóły ogłoszenia

52/2019

"Usługi przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 974,4 2019.05.06 193

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe doc 22,1 2019.07.25 16

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 20,5 2019.05.13 68
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) 2 doc 20,1 2019.05.15 57

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 83,3 2019.05.06 117

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2019.05.06 64
formularz cenowy xlsx 30,0 2019.05.06 122
Formularz oferty zmieniony xlsx 65,3 2019.05.13 93
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,3 2019.05.06 64
Projekt umowy docx 30,7 2019.05.06 74
Wykaz dostaw lub usług doc 17,6 2019.05.06 73
Wykaz osób doc 18,4 2019.05.06 65

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,0 2019.05.13 81
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 2 doc 17,8 2019.05.15 60

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 22,1 2019.05.13 91
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 24,9 2019.05.15 76

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 25,1 2019.05.20 73

Pobierz wszystkie dokumenty