Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-246/19

"usługa szkolenia Linkedin w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17 - KC-zp.272-246/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 26,0 2019.04.19 51

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 216,2 2019.04.29 39

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 292,8 2019.04.19 38

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu doc 281,0 2019.04.19 38
oświadczenie o_spełnianiu_warunków_udziału_w_postepowaniu docx 258,8 2019.04.19 40
Wzór formularza oferty - usługi doc 66,0 2019.04.19 38
Wzór umowy - usługi doc 94,5 2019.04.19 41
Załącznik nr 2 do umowy doc 125,5 2019.04.19 40

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty_dotyczące_przynależności_do_grupy_kapitałowej docx 56,2 2019.05.13 32
informacja o zmianie ogłoszenia doc 460,5 2019.04.25 35
Informacja z otwarcia ofert doc 258,2 2019.05.13 34
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 503,2 2019.04.29 35

Pobierz wszystkie dokumenty