Szczegóły ogłoszenia

SZW/SZP/38/2019

"Sukcesywna dostaw worków foliowych oraz worków na zwłoki na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu docx 25,0 2019.04.16 12

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 175,5 2019.04.16 17

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał. nr 4 - formularze cenowe docx 40,6 2019.04.16 25
zał. nr 5 - wzór umowy doc 73,5 2019.04.16 12
zał.nr 1 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunkó doc 52,5 2019.04.16 9
zał.nr 2 - dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,5 2019.04.16 11
zał.nr 3 - formularz ofertowy doc 50,5 2019.04.16 15

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
II Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 449,8 2019.05.07 18
Informacja z otwarcia ofert pdf 1186,5 2019.05.16 4
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ pdf 1315,2 2019.04.29 19
Sprostowanie odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ pdf 634,9 2019.05.07 13
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 463,3 2019.04.29 16

Pobierz wszystkie dokumenty