Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.7.2019

"Poprawa infrastruktury publicznej i przestrzennej służącej zaspokajaniu potrzeb kulturowych i społecznych w msc. Niedary i Świniary"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 234,4 2019.04.09 354

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 318,0 2019.04.09 28

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja projektowa zip 10134,1 2019.04.09 433
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 284,0 2019.04.09 394
Formularz oferty doc 320,5 2019.04.09 395
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 332,5 2019.04.09 362
Projekt umowy doc 461,0 2019.04.09 331
stwior pdf 142,3 2019.04.09 139
Wykaz robót budowlanych doc 294,5 2019.04.09 354
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 282,6 2019.04.09 457

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 280,6 2019.04.26 51

Pobierz wszystkie dokumenty