Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-225/19

"Remont dachu hali H-A1A2 na terenie AGH w Krakowie - etap II - KC-zp.272-225/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 65,3 2019.04.01 59

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane remont dahu hali H-A1A2 etap2 docx 78,7 2019.04.01 51

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,5 2019.04.01 55
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2019.04.01 51
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,5 2019.04.01 51
Wykaz osób doc 39,5 2019.04.01 50
Wzor_umowy_Reont sanit_B-5 docx 75,7 2019.04.01 46
Wzór formularza oferty doc 61,0 2019.04.01 52
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2019.04.01 46
wzór wykazu robót budowlanych doc 50,0 2019.04.01 47
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2019.04.01 49

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 271,8 2019.04.18 50

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,1 2019.04.26 45
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 268,3 2019.04.16 48
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 doc 268,2 2019.04.18 40
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 266,9 2019.04.16 44
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 2 doc 269,2 2019.04.18 44

Pobierz wszystkie dokumenty