Szczegóły ogłoszenia

KA-2/040/2019

"Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Politechniki Krakowskiej"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne doc 117,5 2019.03.15 36

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy doc 54,5 2019.03.15 26
Kalkulacja cenowa xls 85,5 2019.03.15 24
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 66,5 2019.03.15 24
Projekt umowy doc 100,5 2019.03.15 27
Zobowiązanie do udostępnienia zasobów doc 35,5 2019.03.15 24

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,3 2019.04.02 19
Odpowiedź na zapytania w sprawie ogłoszenia pdf 3563,8 2019.03.22 24
Odpowiedź nr 2 na zapytania w sprawie ogłoszenia pdf 455,0 2019.03.25 24
Odpowiedź nr 3 na zapytania w sprawie ogłoszenia pdf 707,5 2019.03.27 23
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 229,8 2019.03.26 20

Pobierz wszystkie dokumenty