Szczegóły ogłoszenia

KA-2/040/2019

"Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Politechniki Krakowskiej"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne doc 117,5 2019.03.15 10

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy doc 54,5 2019.03.15 5
Kalkulacja cenowa xls 85,5 2019.03.15 4
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 66,5 2019.03.15 4
Projekt umowy doc 100,5 2019.03.15 4
Zobowiązanie do udostępnienia zasobów doc 35,5 2019.03.15 5

Pobierz wszystkie dokumenty