Szczegóły ogłoszenia

KC.zp.272-152/19

"Remont dachu hali H-A1A2 na terenie AGH w Krakowie - etap II - KC-zp.272-152/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 65,3 2019.03.14 15

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane remont dahu hali H-A1A2 etap2 docx 78,4 2019.03.14 23

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,0 2019.03.14 7
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2019.03.14 9
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,5 2019.03.14 8
Wykaz osób doc 39,5 2019.03.14 7
Wzór formularza oferty doc 61,0 2019.03.14 10
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2019.03.14 8
Wzór umowy doc 245,0 2019.03.14 7
wzór wykazu robót budowlanych doc 50,0 2019.03.14 8
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2019.03.14 7

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 267,2 2019.03.15 3

Pobierz wszystkie dokumenty